Vergaderingen

Elke vierde maandagmiddag van de maand komen we bij elkaar om verkeerszaken te bespreken.
Tijd van 14:00 uur tot 16:00 uur. (indien strikt noodzakelijk kunnen we hier van af wijken)
Wanneer u een vergadering bij wilt wonen bent u van harte welkom.
Graag wel even een berichtje van te voren via: vvnheerhugowaard@hotmail.com